Hoogtepunten

2 november 2019: Optreden in Stevensweert


2 november 2019

We gaan dit najaar een optreden verzorgen in Stevensweert. We zijn daar op initiatief van Vocaal Ensemble Resonanz.
Wij zingen een gevarieerd programma met onder andere (onder voorbehoud):

Ave Maria
Da Vittoria
You are the new day
John David
This marriage
Eric Whitacre

Resonanz is een enthousiast vocaal ensemble.

ResonanzHet ensemble bestaat uit sopranen, alten, tenoren en bassen die samen heerlijke muziek maken. Het koor brengt meerstemmige a capella muziek ten gehore meestal 4 stemmig soms wel 8 stemmig. Het heeft een veelzijdig repertoire van oude Renaissance muziek, madrigalen, romantische songs jazz en pop tot religieuze werken en muziek van moderne eigentijdse componisten

Het ensemble treedt af en toe op in theaters, schouwburg of intieme locaties en oude kerkjes . Overal en steeds wordt er gezongen met evenveel inzet en plezier maar er is ook er veel aandacht voor stemtechniek en samenklank.

Kerkje stevensweertAanvang en locatie

2 november 2019
19:30 - 21:30
Locatie
Protestants Kerkje Stevensweert
Adres
Jan van Steffeswertplein 1
6107 BZ Stevensweert.

Programma

24 Oktober 2019: Herdenkingsdienst

24 oktober 2019

We zijn door Yarden uitvaartverzekeraar gevraagd om te komen optreden bij een bijzondere herdenkingsdienst in het crematorium in Blerick. Deze dienst is bedoeld voor diegenen die in de afgelopen periode een dierbare zijn verloren. We zullen daar gepaste muziek uitvoeren. 

Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor genodigden.

Posters optredens

Archief hoogtepunten

Uw toegang tot het ledenportaal

Uw privacy

coffeeBij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.