Het koor

Kamerkoor Cabaletta is een gemengd kamerkoor bestaande uit enthousiaste zangers/zangeressen die van Bach tot Beatles in het repertoire hebben. De naam van het koor is een aanduiding van een gedeelte uit een muziekstuk, waarbij de solist enige ruimte wordt geboden voor improvisatie.

We geven een aantal concerten per jaar, in een gevarieerd programma van zowel geestelijke als wereldlijke muziek. We streven ernaar om elk concert rond een bepaald thema op te bouwen. Regelmatig treden we in de regio Venlo voor het voetlicht, veelal in samenwerking met andere koren of orkesten.

Het voorjaarsconcert in Venlo is een jaarlijkse traditie. Hierbij zoeken we steeds naar een interessante combinatie met andere verenigingen.  Regelmatig treden we ook op in de omringende buurlanden als Duitsland, België en Frankrijk.
In ons roemrijke verleden hebben we onder andere in de Madeleine en de St. Sulpice in Parijs opgetreden.

Geïnteresseerde zangers zijn van harte welkom enkele repetities bij te wonen.

Voorjaarsconcert-11
Voorjaarsconcert-15
Voorjaarsconcert-12
DSC03311

Uw toegang tot het ledenportaal

Uw privacy

coffeeBij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.